chiếu rọi
động từ
1.いる 「射る」​​
2.さす 「射す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XẠシャ