chiều sâu đại dương
câu, diễn đạt
1.かいえん 「海淵」 [HẢI UYÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
UYÊNエン、カク、コウ