chiêu tập
động từ
1.ぼしゅう 「募集する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘ
TẬPシュウ