chiểu theo
động từ
1.てらす 「照らす」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chiểu theo

1. chiểu theo luật pháp mà xử lý
法律に〜して処分する

Kanji liên quan

CHIẾUショウ