chim
danh từ
1.とり 「鳥」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂUチョウ