chim bạch yến
danh từ
1.カナリャ​​

Thảo luận, đóng góp