chim bồ nông
danh từ
1.ペリカン​​

Thảo luận, đóng góp