chim cánh cụt
danh từ
1.ペンギン​​

Thảo luận, đóng góp