chim cúc cu
danh từ
1.かっこう 「郭公」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
QUÁCHカク