chim frê-gat
danh từ
1.フリゲート​​

Thảo luận, đóng góp