chim muông
danh từ
1.ちょうるい 「鳥類」 [ĐIỂU LOẠI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂUチョウ
LOẠIルイ