chim nuôi
danh từ
1.かいどり 「飼い鳥」 [TỰ ĐIỂU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂUチョウ
TỰ