chim phượng hoàng
danh từ
1.フェニックス​​

Thảo luận, đóng góp