chìm xuống
động từ
1.まとまる 「纏まる」​​
2.よどむ 「澱む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIỀNテン、デン