chín cái
danh từ
1.ここのつ 「九つ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỬUキュウ、ク