chín muồi
tính từ
1.えんじゅく 「円熟する」​​
động từ
2.こなす 「熟す」 [THỤC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIÊNエン
THỤCジュク