chính cục
1.せいきょく 「政局」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤCキョク
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ