chính đảng
danh từ
1.せいとう 「政党」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢNGトウ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ