chính danh
1.ほんめい 「本命」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỆNHメイ、ミョウ
BẢN,BỔNホン