chỉnh đốn
1.せいとん 「整頓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈNHセイ
ĐỐNトン、トツ