chính giữa
1.まんなか 「真中」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
TRUNGチュウ