chính khí
1.せいき 「正気」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
KHÍキ、ケ