chính kiến
danh từ
1.せいけん 「政見」 [CHÍNH KIẾN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ