chính luận
1.せいろん 「政論」​​
2.せいろん 「正論」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
LUẬNロン
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ