chỉnh lý đảng
động từ
1.しゅくとう 「粛党する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢNGトウ
TÚCシュク、スク