chính mình
1.じしん 「自身」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジ、シ
THÂNシン