chính quy
tính từ
1.せいき 「正規」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
QUY,QUI