chính quyền thành phố
câu, diễn đạt
1.しせい 「市政」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ