chính sách đầu tư
1.とうしせいさく 「投資政策」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÁCHサク
ĐẦUトウ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ