chính sách tín dụng
1.しんようせいさく 「信用政策」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
SÁCHサク
TÍNシン
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ