chính sự
1.せいむ 「政務」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ
VỤ