chính thể
1.せいたい 「政体」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỂタイ、テイ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ