chính tông
1.せいとう 「正統」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
THỐNGトウ