chính trị trong nước
câu, diễn đạt
1.ないち 「内治」 [NỘI TRỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
TRỊジ、チ