chính trị viên
1.せいじしどういん 「政治指導員」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIÊNイン
TRỊジ、チ
CHỈ
ĐẠOドウ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ