chính trực
tính từ
1.しょうじき 「正直」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
TRỰCチョク、ジキ、ジカ