chính yếu
danh từ
1.おおもと 「大本」 [ĐẠI BẢN]​​
tính từ
2.おも 「主」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ
ĐẠIダイ、タイ
BẢN,BỔNホン