chịu thua
động từ
1.おれる 「折れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIẾTセツ