chõ
1.なべ 「鍋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

OA