chờ
1.まつ 「待つ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÃIタイ