cho ăn
động từ
1.かう 「飼う」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cho ăn

1. cho mèo ăn
猫を飼う

Kanji liên quan

TỰ