chợ bán đồ cũ
danh từ
1.あおぞらしじょう 「青空市場」 [THANH KHÔNG THỊ TRƯỜNG]​​
câu, diễn đạt
2.あおぞらしじょう 「青空市場」 [THANH KHÔNG THỊ TRƯỜNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
THỊ
THANHセイ、ショウ
TRƯỜNGジョウ、チョウ