chỗ bán vé
1.きっぷうりば 「切符売り場」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
PHÙ
THIẾTセツ、サイ
TRƯỜNGジョウ、チョウ