cho bay
1.つうちする 「通知する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
TRI