chỗ cạn
danh từ
1.せ 「瀬」​​
2.フォード​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠIライ