chỗ chắn tàu
danh từ
1.ふみきり 「踏切り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ
ĐẠPトウ