cho chảy
động từ
1.ながす 「流す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル