chở che
danh từ
1.あいこ 「愛顧」 [ÁI CỐ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁIアイ
CỐ