chỗ cho vào
câu, diễn đạt
1.くち 「口」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク