chó dẫn đường
danh từ
1.アイメート​​

Thảo luận, đóng góp